در این مقاله نحوه محاسبه لومن مورد نیاز برای محیط های خانگی ، صنعتی و اداری توضیح داده شده است . همچنین میتوانید با استفاده از فرم زیر این مقادیر را بصورت آنلاین محاسبه کنید.

محاسبه تعداد لامپ مورد نیاز

مفاهیم کلی محاسبات روشنایی هدف از محاسبه روشنایی عبارتست از:● محاسبه تعداد چراغ های مورد نیاز● تعیین نحوه قرارگیری چراغ ها ( ارتفاع نصب، …)● تامین حداقل شدت روشنایی متوسط…

ادامه خواندن محاسبه تعداد لامپ مورد نیاز