در این مقاله روش محاسبه تعداد لامپ مورد نیاز برای دستیابی روشنایی استاندارد توضیح داده شده است. همچنین با استفاده از فرم زیر میتوانید بصورت آنلاین محاسبات را انجام دهید

Close Menu
×
×

Cart

فازمتر دیجیتال

✓ دارای چراغ قوه
✓ قابلیت نمایش جریان مستقیم و متناوب
✓ قابلیت تشخیص وجود جریان در سیم بصورت القایی 
✓ تشخیص برق باتری خودرو
✓ تشخیص اتصال کوتاه
✓بسته های ۱۲ تایی

۲۴،۵۰۰

۱۸،۰۰۰

۶۳،۰۰۰

۵۳،۰۰۰