در این مقاله روش محاسبه تعداد لامپ مورد نیاز برای دستیابی روشنایی استاندارد توضیح داده شده است. همچنین با استفاده از فرم زیر میتوانید بصورت آنلاین محاسبات را انجام دهید

محاسبه تعداد لامپ مورد نیاز

مفاهیم کلی محاسبات روشنایی هدف از محاسبه روشنایی عبارتست از:● محاسبه تعداد چراغ های مورد نیاز● تعیین نحوه قرارگیری چراغ ها ( ارتفاع نصب، …)● تامین حداقل شدت روشنایی متوسط…

ادامه خواندن محاسبه تعداد لامپ مورد نیاز