با استفاده از فرم زیر میتوانید محاسبات روشنایی را بصورت آنلاین انجام دهید و تعداد لامپ مورد نیاز جهت تامین روشنایی محل مورد نظر خود را حساب کنید

محاسبه تعداد لامپ مورد نیاز

مفاهیم کلی محاسبات روشنایی هدف از محاسبه روشنایی عبارتست از:● محاسبه تعداد چراغ های مورد نیاز● تعیین نحوه قرارگیری چراغ ها ( ارتفاع نصب، …)● تامین حداقل شدت روشنایی متوسط…

ادامه خواندن محاسبه تعداد لامپ مورد نیاز