با استفاده از فرم زیر روشنایی ساختمان خود را بصورت آنلاین انجام دهید و تعداد لامپ مورد نیاز برای تامین این روشنایی را محاسبه کنید

محاسبه تعداد لامپ مورد نیاز

مفاهیم کلی محاسبات روشنایی هدف از محاسبه روشنایی عبارتست از:● محاسبه تعداد چراغ های مورد نیاز● تعیین نحوه قرارگیری چراغ ها ( ارتفاع نصب، …)● تامین حداقل شدت روشنایی متوسط…

ادامه خواندن محاسبه تعداد لامپ مورد نیاز