محاسبات روشنایی ساختمان امری زمان بر و در عین حال بسیار مهم است .در این مقاله به زبان ساده محاسبات روشنایی را شرح میدهیم .

محاسبه تعداد لامپ مورد نیاز

مفاهیم کلی محاسبات روشنایی هدف از محاسبه روشنایی عبارتست از:● محاسبه تعداد چراغ های مورد نیاز● تعیین نحوه قرارگیری چراغ ها ( ارتفاع نصب، …)● تامین حداقل شدت روشنایی متوسط…

ادامه خواندن محاسبه تعداد لامپ مورد نیاز