محققان نوعی لامپ جدید ابداع کرده اند که با استفاده از نیروی الکترومغناطیس روی هوا شناور میماند. در این مقاله به بررسی این نوع لامپ ادیسونی پرنده میپردازیم

Close Menu
×
×

Cart

فازمتر دیجیتال

✓ دارای چراغ قوه
✓ قابلیت نمایش جریان مستقیم و متناوب
✓ قابلیت تشخیص وجود جریان در سیم بصورت القایی 
✓ تشخیص برق باتری خودرو
✓ تشخیص اتصال کوتاه
✓بسته های ۱۲ تایی

۲۴،۵۰۰

۱۸،۰۰۰

۶۳،۰۰۰

۵۳،۰۰۰