محققان نوعی لامپ جدید ابداع کرده اند که با استفاده از نیروی الکترومغناطیس روی هوا شناور میماند. در این مقاله به بررسی این نوع لامپ ادیسونی پرنده میپردازیم

Close Menu
×
×

Cart