تامین روشنایی صحیح ساختمان و محاسبه تعداد لامپ مورد نیاز برای محیط های خانگی و اداری توسط مدل استاندارد در این مطلب توضیح داده شده است

محاسبه تعداد لامپ مورد نیاز

مفاهیم کلی محاسبات روشنایی هدف از محاسبه روشنایی عبارتست از:● محاسبه تعداد چراغ های مورد نیاز● تعیین نحوه قرارگیری چراغ ها ( ارتفاع نصب، …)● تامین حداقل شدت روشنایی متوسط…

ادامه خواندن محاسبه تعداد لامپ مورد نیاز