برای تامین روشنایی هر محیط استاندارد مشخصی وجود دارد. ما برای شما جدول استاندارد لوکس برای محیط خانگی ، اداری و صنعتی را آماده کرده ایم .

محاسبه تعداد لامپ مورد نیاز

مفاهیم کلی محاسبات روشنایی هدف از محاسبه روشنایی عبارتست از:● محاسبه تعداد چراغ های مورد نیاز● تعیین نحوه قرارگیری چراغ ها ( ارتفاع نصب، …)● تامین حداقل شدت روشنایی متوسط…

ادامه خواندن محاسبه تعداد لامپ مورد نیاز