در این تکنولوژی جدید با استفاده از میدان مغناطیسی اشیاء با وزن مشخص را میتوات روی سطح مشخصی به صورت شناور در آورد . اشیائی از قبیل لامپ یا حتی گلدان های کوچک و مینیاتوری

Close Menu
×
×

Cart

فازمتر دیجیتال

✓ دارای چراغ قوه
✓ قابلیت نمایش جریان مستقیم و متناوب
✓ قابلیت تشخیص وجود جریان در سیم بصورت القایی 
✓ تشخیص برق باتری خودرو
✓ تشخیص اتصال کوتاه
✓بسته های ۱۲ تایی

۲۴،۵۰۰

۱۸،۰۰۰

۶۳،۰۰۰

۵۳،۰۰۰